Huis ter Heide, atelier.

 

De eigenaren  wilden hun woning uitbreiden met een atelier. De toen aanwezige carport was voor dat doel bestemd.

Na een studie naar de mogelijkheden is er voor gekozen de klassieke vormtaal door te zetten in de aanbouw.